Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Här är Sveriges farligaste yrken

Varje år sker 30 000 arbetsskador i Sverige. Träindustriarbetare löper störst risk att få invalidiserande skador.
Foto: IBL JUPITER

Träindustriarbetare är Sveriges farligaste yrke. Sysslar man med metallarbete eller livsmedelsarbete ligger man också illa till.

Risken för en träindustriarbetare att invalidiseras på jobbet är över fem gånger högre än genomsnittet. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro på jobbet.

Metall och livsmedel en risk

 Förutom träindustriarbetare, ligger bland annat metallarbetare, livsmedelsarbetare, gruvarbetare och yrkesförare långt upp på den lista som Afa Föräsäkring sammanställt över hur farliga olika yrken är.

 Man har vägt ihop hur många som blir medicinskt invalida på jobbet, hur många som är sjukskrivna mer än 30 dagar efter en olycka, hur många som är sjukskrivna mer än 90 dagar och hur många som får aktivitets- eller sjukersättning.

FAKTA

Så farligt är ditt yrke


1. Träindustriarbete
2. Metallarbete
3. Livsmedelsarbete
4. Gruv- och bergarbete, stenhuggare
5. Yrkesförare
6. Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete, fiske
7. Säkerhetspersonal
8. Bygg- och anläggningsarbete
9. Städare m.fl.
10. Textil-, skinn- och läderindustriarbete
11. Övrigt industriellt arbete
12. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.
13. Pappers- och pappersmassearbete
14. Grafiskt arbete
15. Lager- och transportassistenter m.fl.
16. Vård- och omsorgspersonal m.fl.
17. Förskollärare och fritidspedagoger
18. Administrativt arbete
19. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandhygienister m.fl.
20. Lärare och skolledare
21. Försäljare, kassapersonal inom detaljhandel m.fl.
22. Hotell-, restaurang och storköksarbete
23. Sjuksköterskor, barnmorskor m.fl.
24. Ingenjörer och tekniker
25.Hälso- och sjukvårdsspecilister

Yrkesområdena är listade från mest till minst farligt.