PrograminfoFler visningar Stäng

90 Days to Wed

03:15 - 04:00

Onsdag 14/3

Kvinnor kommer till USA på så kallade K1-visum för att för första gången leva med sina tilltänkta män. Paren måste gifta sig inom 90 dagar då deras visum går ut, annars måste kvinnorna åka tillbaka till sina hemländer.