PrograminfoFler visningar Stäng

Lärlabbet

22:30 - 23:00 Avsnitt 48 av 50

Onsdag 15/11 Produktionsår: 2016

Förhållningssätt och bemötande. För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet i skolan en viktig tillgänglighetsfaktor. Vilka strategier kan man som lärare använda i det dagliga arbetet i klassrummet och hur lägger man grunden för goda relationer? UR. HD. Även i SVT1 21/11. Textat sid. 199.