PrograminfoFler visningar Stäng

American Chopper

05:10 - 06:00

Tisdag 17/4

Orange County Choppers är ett företag i Montgomery, New York, som bygger unika motorcyklar. Företaget ägs och drivs av Paul Sr och Paul Jr Teutel, och samspelet kan vara både muntert och temperamentsfullt när de skapar motorcyklar som är konstverk.