PrograminfoFler visningar Stäng

Criminal Minds

01:40 - 02:35 Avsnitt 1 av 24

Måndag 17/7

Elitteamet BAU, bestående av gärningsmannaprofilerare inom FBI, kämpar för att analysera de mest förvridna kriminella hjärnorna i landet för att förutsäga deras nästa drag, innan de mördar igen.

Teamet åker till Arizona för att hjälpa de lokala myndigheterna att hitta en metodisk gärningsman som våldtar sina offer och sen skjuter dem i hjärtat. Teamet grubblar också på huruvida Hotch kommer att bli den nya chefen efter Strauss.