PrograminfoFler visningar Stäng

Hotel Impossible

11:45 - 12:50

Torsdag 14/6

Anthony Melchiorri reser runt i USA och hjälper hotell som är i kris. Han är obeveklig när det gäller att få kämpande hotell på fötter och leda in ägarna på rätt väg mot framgång.