Kommentatorns pik: "Inte för att vara taskig, men..."