Ekström: "Det viktigaste för mig är att ingen elev förväntas delta i religionsutövning"