Billström (M): Den stora utgiften är att få in människor i arbetslivet