Gudrun Schyman (Fi): ”Vi löser inga konflikter med vapen”