Bara politik: Björklund (L) öppnar för att sitta i S-regering