Här går droger till ett värde av 1,4 miljarder upp i rök