De mänskliga kvarlevorna återfanns tusentals år senare