Två skjutna i Helsingborg: ”Omfattande förhörsarbete”