Flera bränder på asylboenden – bevakningen förstärks