Experten om höjda tonläget: "Jag tycker defininivt ska vara orolig"