Johanna Björkman om brandattacken: "Enorma skador"