Michael tror att han fått farlig infektion i foten