”Ett företag som varit helt beroende av externt kapital”