Löfström: "Ju fler olikheter du har desto mer spännande blir bolaget"