Cervenka: "Finns det inte någon på Google som kan googla?"