Varningskaoset: Ishalka och hårda vindar

Blixthalka väntas i norr och kyligare temperaturer i söder.

Relaterat