Varning för trafikkaos efter tysk-kylan

Trafikverket höjer beredskapen på vägarna efter snölarm.

Relaterat