Klimatförändringar kan slå hårt mot Afrika

Ny forskning visar hur kontinenten kan drabbas av torka och översvämningar

Relaterat