Hårda vindar orsakade problem på många håll i landet

Nedfallna träd och översvämningar

Relaterat