Fem starka stormar i Sverige

Stormarna Gudrun 2005 Per 2007, Dagmar 2011, Ivar 2013, Gorm 2015 och Alfrida 2019

Relaterat