Taket på AZ Alkmaars arena har rasat

Taket rasade på grund av storm

Relaterat