Markkanens block golvar Curry

Stjärnan träffad i huvudet av bollen

Relaterat