Johansson: "Axelkåporna är en stor problematik”

Svensk hockey i projekt med KTH mot hjärnskakningarna

Svensk hockey har en hög andel hjärnskakningar. För att lösa problemet har projektet Nollvision startats, och leds av domaren Morgan Johansson.

Relaterat