”Det har varit en fantastisk saga”

... Men nu är den slut för Wolfgang Pichler

Relaterat