"Kattskit är det inte - men finns förbättringspotential"

Jim Gottfridsson svarar på kritiken angående att anfallet fortfarande ser lite kramaktigt ut

Relaterat