Göran Zachrisson förd till sjukhus under Ryder Cup

"En försiktighetsåtgärd" enligt vännen Pierre Fulke

Relaterat