Zlatans säsong 2020 - detta har hänt

Se de största händelserna hittills

Zlatan har haft en något brokig vår med uppehåll för såväl covid-19 som vadskada. Detta har hänt hittills under säsongen 2020.

Relaterat