Så splittrar Brexit den engelska fotbollen

SportExpressens Noa Bachner besöker platserna där sprickan är som tydligast

Brexit har delat Storbritannien. Förenklat finns de rika klubbarna i områden med störst EU-stöd. På andra sidan finns de mindre klubbarna och EU-motståndet.

Relaterat