Forskare förklarar: Så lätt begår tränarna övergrepp

Susanne Johansson går igenom vanligt scenario – så flyttar tränarna gränserna

SportExpressen har granskat vuxnas övergrepp mot barn i idrottsmiljö. Tiden innan det faktiska övergreppet föregås ofta av ”grooming”, en process där gränser bryts ned och förflyttas.

Relaterat