Fördjupning om Irak: Det är 15 år sedan kriget inleddes

Fördjupning om Irak. Gäster: Rouzbeh Parsi (Utrikespolitiska Institutet), Katarina Carlberg (Kvinna till Kvinna)

Relaterat