”Man vill inte ha den här konflikten högerut – men nu får man det”

Viktor Barth-Kron om att regeringen skickar ut migrationsutredningen på remiss

Lättnader i gymnasielagen är ett av förslagen.

Relaterat