”Vi är beredda att ompröva”

Socialdemokraterna öppnar för ny kömiljard

S öppnar för att återinföra kömiljarden för de regioner som lyckas korta sina vårdköer. Men den ska inte vara utformat som Alliansregeringens.

Relaterat