”Tydlig trend att debattklimattet går åt det mer negativa hållet”

Patricia Zani, grundare av organisationen Open Act, om debattklimatet inom svensk politik

Relaterat