Hätskt bråk i riksdagen – SD-politikern läxas upp av talmannen

Se ordbråket mellan Linda Westerlund Snecker (V) och Adam Marttinen (SD)

Relaterat