"Klasskillnader finns i samhället oaktat corona"

Lena Hallengren om coronakommissionens arbete med socioekonomiska skillnader

Relaterat