Karlsson: "Han har skapat en teknisk maktkartell."

SD-ledarens angrepp på Löfven i debatten

Relaterat