Jonas Sjöstedt: ”Vi har som mål att sänka stora delar av regeringens politik”

Vänsterledaren: ”Vi kommer sätta tydliga gränser”

Relaterat