Jessica Stegrud kandiderar för SD i EU-valet

Debattören och opinionsbildaren om beslutet att kandidera

Relaterat