Christoffer Fjellner (M): ”Politik handlar om målkonflikter”

M, V och L om de står bakom att EU skärper bevakning av efterlevnaden av EU:s vattendirektiv

Sist ut att debattera i klimatdebatten var Christofer Fjellner (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L).

Relaterat