SD-toppen Mattias Karlsson kopplade in Avpixlat för att stötta förra M-politikern Emilie Pilthammar

Karlsson ville att Emilie Pilthammar skulle ”få lite stöd”

SD-toppen Mattias Karlsson kopplade in Avpixlat för att stötta förra M-politikern Emilie Pilthammar

Relaterat