Hur mår Östersjön? – ”Största miljöproblemet vi har”

Peter Wiwen-Nilsson gästar Expressens scen i Almedalen

Östersjön är ett av de mest hotade haven i världen. En sjättedel av bottenytan är död på grund av övergödning.

Relaterat