Se mäktiga sandstormen närma sig i rasande fart

Sandmolnet är 50 meter högt

Relaterat