Isberget kan skapa tsunami - grönländsk by hotad

100 meter höga isberget skuggar byns 169 invånare

Relaterat