Björnens vågade lösning i värmen

Det är varmt i Los Angeles och en björn tog sig in i en trädgård genom att klättra över en häck

Relaterat